Ammatillisesta näkökulmasta katsoen olen sosiaalialan yrittäjä, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitoner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja vielä jotain muuta.

Työkokemukseni on lastensuojelutyöstä avo- ja laitoshuollossa, yksityisellä, julkisella ja järjestösektorilla. Olin kehittämässä suomalaista jalkautetun perhetyön mallia Helsingin Diakonissalaitoksen ohjaamassa Yhteisvastuu lapsistamme -hankkeessa (3 v.)  ja suomalaista läheisneuvonpito-mallia Stakesin hallinnoimassa Huostaanotto-projektissa (4 v.) . Perheitten kanssa työskentelystä minulla on vankka kokemus. Lastensuojelun perhetyössä, kehittämishankkeissa, terapiassa ja perhevalmennuksessa minulle on kertynyt yhteensä 25.000 perhetapaamista. Yrittäjänä olen tuottanut sosiaalipalveluja lastensuojelun avohuoltoon yhdessä 16-20 sopimusyrittäjäni kanssa. Viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt  kokopäiväisenä kouluttajana (mm. neuropsykiatrinen valmennus, perhevalmennus, NLP Practitioner ja NLP Master-koulutukset, työnohjaaja- ja kouluttajakoulutukset). Mielestäni tehtäväni kouluttajana on innostaa jakamaan kokemuksesta ja oppimaan yhdessä.

Neuropsykiatrista valmennusta kehitin Mikkelin ammattikorkeakoulun pilotoimassa ADHD-valmentajan taidot ja toimivan palvelumallin kehittäminen –hankkeessa. Lasten, nuorten ja aikuisten valmennuksesta minulla on kokemusta arviolta 5000 valmennustapaamisen verran. Käytyäni kouluttajakoulutuksia aloitin neuropsykiatristen valmentajien kouluttamisen vuonna 2007. Nyt olen toiminut vastuukouluttajana sadassa 13-18 -päiväisessä, eri puolella maata järjestetyissä ratkaisukeskeisnen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksissa sekä useissa lyhyemmissä, valmennukseen liittyvissä täydennys- ja lisäkoulutuksissa, joissa syntyi myös ensimmäinen ns. Perhevalmentaja-koulutus. Kestoltaan 5-8 lähioppimispäivän mittaisia perhevalmentajan koulutuksia on toteutunut jo kolmisenkymmentä. Kaikkien koulutustemme tilaajina ovat olleet pääasiassa ammattikorkeakoulut, oppisopimustoimistot, kansanopistot, kunnat, kaupungit, ELY-keskukset, erilaiset hankkeet ja valtakunnalliset yritykset tai yksittäiset palveluntuottajat.

Perustin valmentajille suunnatun Valmennustaito ry:n, Nepsy-lehden, valtakunnalliset Nepsy-opintopäivät ja vuosittaiset Valmennusmessut, organisoin alueellisen yhteyshenkilö-mallin sekä kirjoitin ensimmäisen suomalaisen neuropsykiatrisen valmennuksen oppikirjan, Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta ja tähän liittyvät kaksi työkirjaa Neuropsykiatrisen valmentajan ja Perhevalmentajan työkirjan.

Yhteistyössä Lauri Jäntin (Educons Oy) kanssa kehitimme  Priima oppimisympäristöön neuropsykiatrisen valmennus -koulutuksen etätoteutukisa varten sekä maksuttoman Neuropsykiatrinen valmentaja -osaamismerkin (Open Badge, digimerkki metadatoineen), jota koulutuksen käyneet voivat hakea.

Työnohjaajana olen toiminut yli 20 vuotta arviolta 6000 työnohjaustapaamisessa. Olin myös mallinnettavana työnohjaajana NLP-viitekehyksessä toteutetussa työnohjaajien koulutuksessa. Vuosina 2015-2016 opiskelin STOry:n järjestämässä ensimmäisessä työnohjaajien kouluttajakoulutuksessa. Työnohjaajia olen kouluttanut 12 vuoden ajan. Koulutukseni ovat Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisia. Kirjoitin työnohjauksestakin kirjan Työnohjaus. Tietäjien kohtaamisia.

Tausta-ajatteluani ohjaavat vahvasti mm. tulevaisuusorientoituvat ratkaisukeskeisyys ja NLP sekä ja poitiivisen psykologian lähestymistavat.

Ratkaisukeskeisyyttä pääsin opiskelemaan jo 1980-luvun puolivälissä orientoivissa koulutuksissa (Ben Furman, Tapani Ahola, Pekka Holm ym),  ratkaisukeskeisen asiakastyön kurssilla (Aikuis- ja yhteisökoulutus Oy:n, nykyinen Dialogic) sekä kaksivuotisessa työnohjaajakoulutuksessani (Mikkelin kesäykliopisto). Ratkaisukeskeistä ja narratiivista osaamistani pidän yllä osallistumalla mm. Dialologicin järjestämiin työnohjaajille suunnattuihin seminaareihin, joissa sain mallia maailmalla tunnettujen osaajien kuten Elam Nunnaly, Micahael White, Harlene Andersson, Tom Andersen, Maggie Carreyn ym. ajattelusta ja työskentelemisestä.

NLP-opintoina suoritin NLP Practitioner (TYT), NLP Master Practitioner ja NLP Trainer (VMT-koulutus Oy),  psyterapia NLP-viitekehyksessä  (TYT), NLP Personal Coach ja NLP Master Coach (VMT-koulutus Oy) opinnot. Olen myös osallistunut kymmenen vuoden ajan Tulevaisuuteen kurkistajat/Aineeton akatemia keskustelu- ja kehittymistyöryhmään. Olen toiminut kouluttajana monissa NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner koulutuksissa ja toinut Suomen NLP-yhdistyksen aluevastaava.

Energiaa on riittänyt ansiotyön lisäksi monien järjestöjen vapaaehtoistyöhön ja eri yhdistysten luottamustehtäviin.