10 pistettä ja papukaijamerkki

Vuosina 1961–1967 Yle lähetti noin kaksisataa jaksoa lasten televisio-ohjelmaa nimeltään Sirkus Papukaija, myöhemmin pelkkä Papukaija. Ohjelmassa esiintyivät sirkustirehtööri, juontaja Orvo Kontio, fakiiri Kronblom, professori Hajamieli ja Onni-klovni sekä Eveliina Pokela. Papukaija-ohjelmasta jäi elämään ilmaisu ”10 pistettä ja papukaijamerkki”.

Ohjelmaa katsovia lapsia kehotettiin perustamaan omia papukaijakerhoja eri puolelle maata.  Papukaijakerhojen välityksellä lapset saattoivat liittyä ohjelman suurempaan papukaijakerhoon. Kerhossa olikin tuhansia lapsia. Lapsille järjestettiin retkiä ja keräyksiä. Hyvästä suorituksesta sai ”10 pistettä ja papukaija” -merkin vertauskuvallisena palkkiona hyvästä suorituksesta. Palkkio oli siis tunnustus, jolla lasta kehuttiin. Merkistä tuli tavoiteltava ja sen saajalle tuli hyvä mieli.

Digitaalinen osaamismerkki

Osaamismerkki (Open Badge) on sähköinen ja visuaalinen dokumentti osaamisesta. Sen avulla tunnistetaan, tunnustetaan ja todennetaan osaamista.

Neuropsykiatrinen valmentaja -osaamismerkki

 Neuropsykiatrinen valmentaja -osaamismerkki myönnetään sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaiselle, joka on suorittanut hyväksytysti Neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksen 30 op. Koulutuksen käynyt on vahvistanut tietämystään neuropsykiatrisista oireyhtymistä, kuten ADHD, Autismikirjon häiriö (ASD), Tourette, kehityksellinen kielihäiriö. Hän on oppinut keinoja tukea, ohjata ja valmentaa ratkaisukeskeisellä tavalla neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Koulutuksen suorittanut voi toimia neuropsykiatrisena valmentajana. Osaamismerkin saaja on osallistunut aktiivisesti koulutuspäiviin, tehnyt työssäoppimisen tehtävät, lukenut alan kirjallisuutta, esittänyt näytteen valmennustapaamisesta ja tehnyt portfolion koulutuksessa opitusta.

Neuropsykiatrinen valmentaja -osaamismerkki

”Pienessä terhossa on jo suuri tammi. Kun se saa sopivasti tukea, ravintoa ja valoa, se kasvaa ihan itse puuksi.” (Virginia Satir)

Olemme kehittäneen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutustamme tammenterho-metaforan pohjalle. Kuten pienessä tammenterhossa on jo itsessään voima ja potentiaali suureksi tammeksi kasvamiseen, niin myös meissä ihmisissä on valmiina vahvuudet ja kyvyt, joita tarvitsemme oman elämämme elämiseen. Valmentajan kanssa yhdessä valmentautujan on mahdollsta löytää ja saada joskus piilossakin olevat omat kyvyt, tiedot ja taidot parhaalla mahdollisella tavalla osaksi elämäänsä. Valmennus lähtee luottamuksesta valmentautujan kykyihin ymmärtäen, etteme kuitenkaan voi kasvaa toisen puolesta.

Educons Oy:n ja Tamski avoin yhtiön yrittäjät yhdessä kehittivät osaamismerkin, joka rakentui itsestään selvästi Tammenterho-ideologian ympärille. ”Osaamismerkki-perhe” saa jatkoa ja jo olemassa oleva Neuropsykiatrinen valmentaja -osaamismerkki on pian mahdollista hakea.

Tässä klikattava malli osaamismerkistä.