Project Description

Meissä ihmisissä on valmiina kaikki ne vahvuudet ja kyvyt, joita tarvitsemme oman elämämme elämiseen. Ymmärrys neuropsykiatrisista erityispiirteistä, kantavampien toimintamallien löytäminen ja omaksuminen, omiin voimavaroihin luottaminen ja piilevienkin voimavarojen esiin nostaminen helpottavat kulkua kohti toivottua tulevaa. Valmentajan tukiessa  valmennettavan paras  kyvykkyys, potentiaali,  saadaan käyttöön: ”Pienessä terhossa on jo suuri tammi. Kun se saa sopivasti tukea, ravintoa ja valoa, se kasvaa ihan itse puuksi.”  Tule sinäkin mukaan oppimaan valmennustaitoja!

Sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille suunnatusta, yhteistyökumppanimme tilaamasta ja järjestämästä koulutuksesta voit lukea lisää seuraavista linkeistä.

Nepsy Tampere 2019-2020

OPS