Project Description

Järjestyksessään kolmas kokonaan etäyhteydessä toteuttavma neuropsykiatrinen valmennus -koulutus on alkamassa syyskuussa 2021. Koulutus toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä, kerran kuukaudessa klo 9-15. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismin kirjon oireyhtymät, Tourette ym.) omaavien kanssa. Koulutuksesta hyötyvät myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yhteiset etäkoulutusjaksot Zoom-videoneuvotteluohjelmiston avulla, työssä oppimista ja itseopiskelua. Oppimisen tukena on Discendum Priima -verkko-oppimisympäristö.
Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi tai lauri.jantti@educons.fi. AIkataulu linkistä:  Nepsy-koulutus lukuvuosi 2021-2022