Project Description

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismin kirjon oireyhtymät, Tourette. kehityksellinen kielihäiriö ym.) omaavien kanssa. Valmennuksesta hyötyvät myös mielenterveys ja päihdekuntoutujat.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja parhaan kyvykkyytensä (arjen- ja elämänhallinta, oman toiminnanohjaus). Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Opintojen laajuus vastaa 30 opintopistettä sisältäen 18 lähiopiskelupäivää. Lähiopiskelupäivät toteutetaan kahden päivän jaksoissa noin kuukauden välein aina klo 9-15. Lähiopiskelupäivät sisältävät yhteistoiminnallista oppimista, luentoja, käytännön harjoituksia, ryhmätyöskentelyä ja ohjauskeskusteluja. Jaksojen väleissä opiskelija tutustuu aihealueen kirjallisuuteen, tekee oppimistehtäviä ja harjoittelee opintojaksoilla esiteltyjä valmennuksen keinoja omassa työssään. Opiskelija arvioi myös omaa ammatillista kehittymistään koulutuksen aikana.

Opintojaksoihin sisältyvät
  • Neuropsykiatrisen valmennuksen perusteet (1 op)
  • Neuropsykiatrisen valmennuksen työskentelyorientaatiot (4 op)
  • Neuropsykiatriset vaikeudet, niiden hoito ja kuntoutus (2 op)
  • Valmennuksen toimintatapoja, menetelmiä ja keinoja (6 op)
  • Eri ikäisten asiakkaiden ja perheen valmentaminen (6 op)
  • Valmentajan rooli ja valmentajana toimiminen (2 op)
  • Neuropsykiatrinen valmennusprosessi – harjoittelu (5 op)
  • Valmennukseen liittyvä kirjallisuus (2 op)
  • Ammatillinen kasvu (2 op)

Aikataulut linkeistä:

Nepsy, Kuopio 2021-2022

Nepsy, Mikkeli 2021-2022

Nepsy, Stepbystep Oy, Tampere 2021-2022