Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (66.) Kuopiossa tammikuussa 20192018-09-21T13:09:05+00:00

Project Description

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sopii sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, autismi, Tourette ym.) omaavien kanssa. Valmennuksesta hyötyvät myös mielenterveys ja päihdekuntoutujat.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja parhaan kyvykkyytensä (arjen- ja elämänhallinta, oman toiminnanohjaus). Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itseopiskelua.

Linkki koulutusinfoon: Nepsy, Kuopio 2019