65. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (5.) Lahdessa alkaen 30.-31.1.20192019-01-02T21:51:04+00:00

Project Description

Pyynnöstä järjestän 18-päiväisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen Lahdessa lukuvuonna 2019. Koulutus toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10 henkilöä. Varaa kouluttautumispaikkasi mahdollisimman pian.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sopii sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, autismi, Tourette ym.) omaavien kanssa. Valmennuksesta hyötyvät myös mielenterveys ja päihdekuntoutujat.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja parhaan kyvykkyytensä (arjen- ja elämänhallinta, oman toiminnanohjaus). Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itseopiskelua.

Linkki koulutusinfoon:

Nepsy, Lahti 2019

Keskeiset koulutussisällöt

OPS