Project Description

Neuropsykiatriset erityispiirteet kuten ADHD, Asperger, autismi, Tourette ym. voivat aiheuttaa pulmia oman toiminnan ohjaukseen ja haasteita arjen selviytymiseen. Valmennuksesta hyötyvät myös mielenterveys ja päihdekuntoutujat.

Meissä ihmisissä on kuitenkin valmiina kaikki ne vahvuudet ja kyvyt, joita tarvitsemme oman elämämme elämiseen. Ymmärrys neuropsykiatrisista erityispiirteistä, kantavampien toimintamallien löytäminen ja omaksuminen, omiin voimavaroihin luottamisen lisäntyminen ja piilevienkin voimavarojen esiin nostaminen helpottavat kulkua arjen haasteista huolimatta, kohti toivottua tulevaa. Valmentajan tukiessa  valmennettavan paras  kyvykkyys, potentiaali,  saadaan käyttöön:

Pienessä terhossa on jo suuri tammi. Kun se saa sopivasti tukea, ravintoa ja valoa, se kasvaa ihan itse puuksi.”

Sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille suunnatusta täydennyskoulutuksestamme voit lukea lisää seuraavista linkeistä

Kuopiossa

Pieksämäellä

Tampereella Stepbystep-koulutus

Ensimmäinen neuropsykiatrinen valmennus-koulutus etäkulutuksena  Etäkoulutus tästä linkistä