Project Description

“Sillä ei ole merkitystä mitä katsot, vaan mitä näet.”

Henry David Thoreau 1817-1862

NLP-practitioner koulutus ja luonto yhdistyvät Saimaan saaristossa.

Koulutus antaa työkaluja henkilökohtaiseen kehitykseen sekä vuorovai-kutukseen. Sisältö koostuu monipuolisista menetelmistä, joiden avulla on helpompi ymmärtää erilaisia ajatusmalleja. Koulutuksessa opitaan erilaisia keinoja, joiden kokonaisuudesta muodostuvan työkalupakin avulla on hel-pompi ymmärtää miten vuorovaikutus toimii ja mitä tapahtuu kun muuttaa omaa ajatteluaan. Opimme miten psyykkiset tilamme ja kokemuksemme rakentuvat ja muuttuvat. Koulutus tarjoaa henkilökohtaisen kasvun ja kehi-tyksen perustyökalut, joiden avulla on mielekästä lähteä rakentamaan omaa kokonaisvaltaisempaa maailmankuvaa.

Lisätiedot ja aikataulut