Project Description

Neuro-lingvistisellä ohjelmoinnilla tarkoitetaan ajattelumme rakennetta, sitä kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan haluttuja tuloksia.

Sana ”neuro” viittaa tässä yhteydessä aisteihin ja ihmisen neurologisiin prosesseihin eli aivoissamme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn. ”Lingvistinen” puolestaan viittaa puhuttuun ja kehon kieleen. Kielen välityksellä me kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla. Kieli vaikuttaa ajatteluumme ja käyttäytymiseemme. ”Programming” eli ohjelmointi viittaa mielen ohjelmiin ja mielen malleihin, joita voi muunnella NLP -menetelmin. NLP:ssä kiinnostuksen kohteena on taito, taitavuus ja onnistuminen.

Koulutustiedote NLP Practitioner, Kuopio, yhteistyössä Kasvunpolku Oy ja Tamski avoin yhtiö, Porstua

Koulutustiedote NLP Master Practitioner, Mikkeli, Tamski avoin yhtiö, Porstua

Molempien kurssien sisällöt