Project Description

Tamski avoin yhtiö (Porstua) ja Kasvunpolku Oy järjestävät yhteistyössä toivotun, kahdeksanpäiväisen Perhevalmentajan Kuopiossa ajalla 5.2.-12.5.2020

THL, Käypä hoito –suositus sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE ovat nostaneet keskiöön lapsen kokonaisvaltaisen hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen. Merkittävässä osassa ovat varhaiskasvatuksen, koulun ja yhteiskunnallisten ohjelmien mahdollisuudet olla läsnä lapsen elämässä, lapsen asiassa, vahvistamassa hänen vanhempiensa vanhemmuustaitoja. Mikäli peruspalveluista huolimatta ongelmat kasaantuvat, autetaan perheitä kuntoutumaan sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön ja lastensuojelun perhetyön keinoin. Toisinaan vanhemmuutta on täydennettävä ja lapsi sijoitettava kodin ulkopuolelle. Sijaishuollonkin päämääränä on, että perhe kuntoutuu ja lapsi voi palata turvallisesti omaan kotiinsa.

Perhevalmennus koulutuksessa esiteltävät lähestymistavat ja työskentelymenetelmät vahvistavat perheiden kyvykkyyttä ja elvyttävät heidän vanhemmuustaitojaan. Koulutuksen sisällöt noudattavat myös niitä eettisiä ja moraalisia periaatteita, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta, vastuuta omasta elämästään ja lisäävät asiakkaan kokemusta tasavertaisuudesta.

Koulutusryhmässä ammattilaisten monipuolinen osaaminen tulee yhteiseen jakoon, kehittyy, koostuu ja rakentuu vastaamaan tämän ajan perheiden tarpeisiin. Kouluttajien tehtävä on innostaa ja saada näitä uusia, erilaisia, innovatiivisiakin näkökulmia esiin niin, että ne auttavat perheitä kuntoutumaan ja löytämään oman parhaimpan

Lisätiedot seuraavasta linkistä: Perhevalmennus-koulutus