Perhevalmentajan koulutus Mikkelissä maaliskuussa 20182018-04-16T17:38:54+00:00

Project Description

Perhevalmennus on tarkoitettu avuksi ja tueksi haastaviin perhetilanteisiin mm. silloin, kun vanhemmuuden toteutumisessa on puutteita, lapsella tai perheen vanhemmalla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä tai perheille, joilla esiintyvän päihde- tai mielenterveysongelman takia vaikeuksia selviytyä arjessa,

Perhevalmennuksessa pyritään tarjoamaan tukea koko perheelle ja yhdessä perheen kanssa löytämällä juuri kyseiselle perheelle sopivimmat keinot arjen sujumiseksi. Tavoitteena on sekä tarjota konkreettista tukea käytännön kotitilanteisiin että opastaa vanhempia toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumiseen.

Perhevalmennus etenee prosessina, jonka aikana tarjotaan kullekin perheenjäsenelle sopivia välineitä negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi, toimivien vuorovaikutussuhteiden rakentamiseksi ja perhetilanteen normalisoimiseksi.

Perhevalmennus-koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi perhetyöntekijöille ja neuropsykiatrisille valmentajille tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden kanssa.

Linkit:

Mikkeli maaliskuussa 2018
Koulutuksen keskeiset sisällöt