Työnohjaaja-koulutus Mikkelissä syyskuussa 20182018-04-16T17:47:29+00:00

Project Description

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. (STOry.) Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii riittävät valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja työyhteisövalmentajana työyhteisöille, ryhmille ja yksilöille.

Työnohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan osaajille. Kurssille valitulta edellytetään vähintään opistotasoista, ammatillista tutkintoa ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään viisi vuotta. Oma kokemus työnohjauksesta katsotaan eduksi.

Valmentavaan työotteeseen ja NLP –viitekehykseen painottuva työnohjaajakoulutus (60 op) toteutetaan Mikkelissä  lukukausina syksy 2018 – syksy 2020. Lisätietoja TÄSTÄ LINKISTÄ.

Koulutus täyttää STOry:n koulutuskriteerit, josta ennakkotarkastustyöryhmän lausunto linkistä: Ennakkotarkastutyöryhmän lausuma ja hallituksen kannanotto.