Työnohjaaja-koulutus Mikkelissä (6.) tammikuussa 20192018-10-20T17:19:24+00:00

Project Description

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. (STOry.) Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii riittävät valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja työyhteisövalmentajana työyhteisöille, ryhmille ja yksilöille.

Työnohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan osaajille. Kurssille valitulta edellytetään vähintään opistotasoista, ammatillista tutkintoa ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään viisi vuotta. Oma kokemus työnohjauksesta katsotaan eduksi.

Valmentavaan työotteeseen ja NLP –viitekehykseen painottuva työnohjaajakoulutus (60 op) toteutetaan Mikkelissä  alkaen tammikuussa 2019 – päättyen helmikuussa 2021. Koulutusinfo lisätään pian.

Koulutus täyttää STOry:n koulutuskriteerit, josta ennakkotarkastustyöryhmän lausunto linkistä (aloituspäivä siirretty päivämäärälle 24.1.2019): Ennakkotarkastutyöryhmän lausuma ja hallituksen kannanotto.p

Lisätietoja seuraavasta linkistä Työnohjaajakoulutus