Kouluttajakoulutus (5.), Kuopiossa 31.8.2020-26.11.20212020-05-01T09:11:17+00:00