Kouluttajakoulutus (5.), Kuopiossa 22.1.2020-21.5.20212019-10-09T16:45:27+00:00