Kirjoja voi tilata myös sivun ylävalikossa olevalla Ota yhteyttä -lomakkeella. Kiitos tilauksestasi.

Työnohjaus. Tietäjien kohtaamisia.
ISBN 978-952-680-181-0
Tamski Eeva-Liisa, 2016

Tietäjien kohtaamisia on hyvä ohjaustyön ja työnohjauksen kirja.

Työnohjaajan tietoja, taitoja ja valmiuksia opiskellaan työnohjaaja-koulutuksissa. Työnohjaajan opinnot eivät sisälly ammatillisiin perusopintoihin, vaan ovat jatko- tai täydennyskoulutusta ammattilaisille. Työnohjaajaksi kasvamisessa merkitystä on myös työ- ja elämänkokemuksella. Työnohjaaja pyrkii ymmärtämään, aistimaan ja olemaan herkkänä suhteessa ohjattavaan. Hän kiinnostuu ohjattavasta, ohjattavan asiasta ja astuu hetkeksi ikään kuin ohjattavan saappaisiin, hänen kokemusmaailmaansa ja kartalleen, joista keskustellaan toinen toista arvostaen ja kunnioittaen. Parhaimmillaan tämä on vastavuoroista ja synnyttää dialogista vuorovaikutusta, jolloin tietäjät kohtaavat toisensa.

Hinta 35 € + alv 10% 3,50 €, yhteensä 38,50 € + postituskulut.

Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta
ISBN 978-952-68018-2-7
Anitta Huotari, Eeva-Liisa Tamski, 2019
Uusittu painos.

Ensimmäinen suomalainen oppikirja ADHD- / neuropsykiatrisesta valmennuksesta ilmestyi vuoonna 2010, uusittu painos 1.8.2019.

Paras suoritus on rento. Siinä yhdistyy tekninen osaaminen, luottamus omiin kykyihin, tavoitteen näkeminen ja into tavoitteen saavuttamiseen. Valmentavan työotteen on todettu johtavan parhaisiin suorituksiin monilla elämän osa-alueilla. Valmennus on innostamista, toivon herättämistä ja ylläpitämistä.

Vaikka Tammenterhon tarinoita – kirja valmentamisesta on kirjoitettu neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksessä, se sopii kaikille valmennuksesta ja valmentavasta työotteesta kiinnostuneille. samat ajattelu- ja lähestymistavat pätevät valmennuksiin.

Kirja keskittyy valmennuksen kannalta olennaisiin ajattelu- ja toimintatapoihin sekä valmennuksen menetelmiin ja apuvälineisiin. Käytännönläheisyytensä ansiosta kirja on oivallinen opas valmentajaksi opiskelevalle tai valmentajana toimivalle. Kirjan kirjoittajilla on vankka käytännön kokemus valmennuksesta ja he toimivat neuropsykiatristen valmentajien kouluttajina ja työnohjaajina.

Lukijan kommentti: ”Tämä kirja on jokaisen neuropsykiatrisen valmentajan pakkohankinta. Tämän kirjan avulla voi oppia perusasiat valmennuksesta ja valmennussuhteen luomisesta. Kirjassa käydään läpi valmennustermistö ja annetaan käytännön vinkkejä valmennustapaamisiin. Tämä kirja oli ensimmäinen, jonka luin neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksessa.”

Hinta 35 € + alv 10 %, yhteensä 38,50 € + postituskulut.

Tammenterhon tarinoita. Neuropsykiatrisen valmentajan työkirja.
ISBN 978-952-68018-3-4
Eeva-Liisa Tamski, Anitta Huotari 2020. Uusittu painos.

Työkirja koostuu neuropsykiatrisessa valmennuksessa hyödyllisiksi havaituista tehtävistä, harjoituksista, pohdinnoista ja keskusteluista. Työkirja toimii yhdessä Tammenterhon tarinoita -oppikirjan kanssa ja täydentää sitä.

Uskomme, ettei valmentajaksi voi oppia ilman omakohtaisia kokemuksia valmennuksessa käytettävistä menetelmistä. Tämän vuoksi kirjassa olevat harjoitukset ovat sovellettavissa sekä valmentajana toimivan elämään että valmennukseen, valmennettavan kanssa tehtäviksi harjoituksiksi.

Tammenterhon työkirja muodostaa ohjeistuksen valmennuksen toiminnalliseen puoleen, sisältäen sekä valmennuksen lähestymistavoista nousevia tehtäviä ja harjoituksia että eri ikäisten valmennettavien kanssa toteutettuja menetelmiä.

Hinta 25 € + alv 10 %, yhteensä 27,50 € + postituskulut..

Tammenterhon tarinoita. Perhevalmentajan työkirja
ISBN 978-952-936-118-2
Anitta Huotari, Tamski, Eeva-Liisa

Perhevalmennus on perhetyötä valmentavalla työotteella. Se on tarkoitettu avuksi ja tueksi haastaviin perhetilanteisiin silloin, kun yhdellä tai useammalla lapsella tai perheen vanhemmalla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä (mm. ADHD, Asperger, autismi, Tourette). Perhevalmennus sopii myös perheille, joilla on perheessä esiintyvän päihde- tai mielenterveysongelman takia vaikeuksia selviytyä arjessa.

Perhevalmentajan työkirjassa on esitelty perhevalmennuksessa hyödyllisiksi havaittuja tehtäviä, harjoituksia, pohdintoja ja keskusteluja. Ne ovat sovellettavissa sekä valmentajana toimivan omaan elämään että perhevalmennuksessa, perheenjäsenten kanssa tehtäviksi harjoituksiksi.

Perhevalmentajan työkirja toimii mainiosti yhdessä oppikirjan Tammenterhon tarinoita, kirja valmennuksesta ja siihen liittyvän Tammenterhon tarinoita, neuropsykiatrisen valmentajan työkirjan kanssa ja täydentää niitä perhetyön osalta.

HInta 25 € + alv 10% 2,50 €, yhteensä 27,50 € + postituskulut

Neuropsykiatrinen valmennus. Valmentajan käsikirja
ISBN 978-951-588-240-0
Anitta Huotari, Päivi Niiranen-Linkama, Pauliina Siltanen, Eeva-Liisa Tamski, 2008

Tämä käsiirja syntyi projektissa AD/HD -valmentajan taidot ja toimivan palvelumallin kehittäminen. Projektin tavoitteena oli kehittää erityisen tuen tarpeessa oleville aikuistuville nuorille palvelumalli, jonka perusteet koottaisiin valmentajan käsikirjaksi.

Neuropsykiatrisen valmentajan käsikirja on tarkoitettu työvälineeksi valmentajille ja oppaaksi alan opiskelijoille ja niille ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaavia ihmisiä.

Kirjassa pyritään tuomaan esille kokonaisvaltainen näkökulma valmennuksen kohteesta. Yksittäisen ihmisen ja hänen elämäntilanteensa lisäksi valmennuksen kohteena nähdään myös perheet, lähiyhteisöt ja koko yhteiskunta, asenteineen ja arvomaailmoineen. Käsikirjan tavoitteena on jäsentää valmennusta prosessina ja antaa apuvälineitä valmennukseen. Käsikirjan lopussa käsitellään neuropsykiatrisen valmennuksen eettisiä näkökohtia ja pohditaan valmennuksen tulevaisuutta.

Kirjan painos on loppu, mutta lainattavissa kirjastoista.

KEHÄ III. Tarinoita mikkeliläisissä lähiöbaareissa.
ISBN 978-952-929-389-6
Anitta Huotari, Eeva-Liisa Tamski

Kuten Helsinkiä, jossa kaikki viisaus, tieto ja taito sijaitsevat, kiertää kehäkolmonen, niin kiertää Mikkelin keskustaakin. Tuolla kehällä sijaitsee useita keski- eli kolmosolutbaareja.

Tämä kirja perustuu autenttisiin tapahtumiin Mikkelin lähiöbaareissa. Tekijät ovat halunneet rohkeasti astua tuntemattomalle maaperälle kokemaan, havainnoimaan ja aistimaan yhdessä lähiöbaarien fiiliksiä.

Kirjassa kuvataan baareissa tapahtuneita asioita ja käytyjä keskusteluja, huumorilla, kaunistelematta, toisinaan karustikin. Lisäksi pohditaan lähiöbaarien kirvoittamia ajatuksia ja ilmiöitä yleisemmällä tasolla. eli kolmosolutbaareja.

Läjiöbaareissa esiintyvä yhteisöllisyys, hyväksyntä, välittömyys ja joustavapalvelu hämmästyttivät kirjan tekijöitä. Kehä kolmoselta löytyi jotakin, mitä ei muualta tavoita.

Hinta 25 € + alv 10% 2,50 €, yhteensä 27,50 € + postituskulut.